جلسه ای با موضوع محیط زیست و خدمات شهری با حضور نمایندگان ادارات مرتبط، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و فعالان اجتماعی حوزه محیط زیست در دفتر شورای شهر برگزار شد .

جلسه ای با موضوع محیط زیست و خدمات شهری با حضور نمایندگان ادارات مرتبط، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و فعالان اجتماعی حوزه محیط زیست در دفتر شورای شهر برگزار شد .