جلسه هفتاد و یکم شورای اسلامی شهر طالقان در مورخ 31 شهریور 1401 برگزار شد

مصوبات شورا:

1 – مصوب گردید شهرداری طالقان در خصوص تامین اعتبار لازم تا سقف دویست میلیون ریال برای خرید نوشت افزار برای دانش اموزان کم بضاعت اقدام کند
2 – مصوب گردید شهرداری طالقان جهت پرداخت هزینه لای روبی انهار محله خسبان بعد از سیل اخیر به مبلغ دویست و سی هفت میلیون ریال اقدام نماید
3 – مصوب گردید شهرداری طالقان با جدیت در رعایت اصلاح معابر شهری در هنگام صدور پروانه و ساخت و ساز اهتمام ورزد
4 – مصوب گردید با مشاور طرح تفصیلی شهرداری طالقان جهت افزایش سطح اشغال تا صد در صد و تراکم تا هشتاد درصد در نقاط ریز دانه محلات شهری به جهت تشویق مالکین برای ساخت و ساز و اصلاح معابر مکاتبه گردد
5 – مصوب گردید شهرداری طالقان در خصوص اعتبار تملک دارایی سال 1400 و 1401 و سفر محترم ریاست جمهوری بابت کتابخانه عمومی شهر طالقان گزارش مکتوبی ارائه کند.