به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر لشکری یکی از معضلات اصلی شهرستان را بحث زباله ها و نخاله های ساختمانی دانست و خواستار تشکیل جلسه ای در خصوص بازبینی عملکرد دستگاهها جهت پیگیری پسماندهای شهری و روستایی شد. سپس فرماندار طالقان بر لزوم  مشخص شدن و معرفی زمینی  بمنظور مرکز زباله […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه دکتر لشکری یکی از معضلات اصلی شهرستان را بحث زباله ها و نخاله های ساختمانی دانست و خواستار تشکیل جلسه ای در خصوص بازبینی عملکرد دستگاهها جهت پیگیری پسماندهای شهری و روستایی شد.

سپس فرماندار طالقان بر لزوم  مشخص شدن و معرفی زمینی  بمنظور مرکز زباله شهرستان تاکید نمود.

در ادامه جلسه کارگروه پسماند شهرستان مهندس قاسمپور اظهار کرد : با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان خواهشمندیم مشکل زمین جهت مرکز زباله حل شود چون زمان کار را از دست می دهیم.

وی افزود: آنچیزی که فعلا مشکل اصلی شهرستان است نبودن مرکز انتقال زباله موقت است و ما بعنوان شهرداری کوچکترین حقمان اینست که مرکز انتقال زباله داشته باشیم.

شهردار طالقان ابراز کرد: ما بسختی زباله ها را جمع آوری میکنیم و حتی ماشین به ماشین و بسرعت به مرکز زباله کرج انتقال می دهیم و من خواهشمندم مشکل مرکز انتقال زباله بزودی حل شود.