به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در آستانه ورود به فصل زمستان و احتمال بارندگی ها، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر طالقان با حضور اعضای ستاد و با مدیریت مهندس قاسمپور شهردار در شهرداری برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر در خصوص آغاز موج سرما ، بارش و یخبندان و اقدامات لازم و مقتضی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در آستانه ورود به فصل زمستان و احتمال بارندگی ها، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر طالقان با حضور اعضای ستاد و با مدیریت مهندس قاسمپور شهردار در شهرداری برگزار شد.

در این جلسه اعضای حاضر در خصوص آغاز موج سرما ، بارش و یخبندان و اقدامات لازم و مقتضی در این راستا به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید.