به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حاشیه مراسم افتتاحیه بازارچه خیریه رعد طالقان مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین در این بازارچه و قدردانی از بانیان و خیرین محترم و همه مسئولینی که به نحوی در برپایی این بازارچه همکاری داشته اند، ابراز داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حاشیه مراسم افتتاحیه بازارچه خیریه رعد طالقان مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین در این بازارچه و قدردانی از بانیان و خیرین محترم و همه مسئولینی که به نحوی در برپایی این بازارچه همکاری داشته اند، ابراز داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان پس از بازگشایی بازارچه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در خیابان شورا و حمایت همه جانبه از آن، همه توان خود را در حمایت از بازارچه خیریه رعد معطوف خواهد ساخت.