به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طی مراسمی با حضور مهندس قاسمپور شهردار، اقای سید حسن میرحسینی ریاست شورای شهر، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر و دیگر مدیران شهرداری از کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری طالقان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طی مراسمی با حضور مهندس قاسمپور شهردار، اقای سید حسن میرحسینی ریاست شورای شهر، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر و دیگر مدیران شهرداری از کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری طالقان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.