شهردار و رییس شورای اسلامی شهر به همراه مسئولین واحدهای شهرداری با تأکید بر لزوم حضور پر رنگ و مؤثر مردم در رفع مشکلات شهر، بعد از نماز جمعه پاسخگوی شهروندان محترم طالقان شدند.

شهردار و رییس شورای اسلامی شهر به همراه مسئولین واحدهای شهرداری با تأکید بر لزوم حضور پر رنگ و مؤثر مردم در رفع مشکلات شهر، بعد از نماز جمعه پاسخگوی شهروندان محترم طالقان شدند.