نشست نمایندگان اداره محیط زیست، انجمن ها و سمن ها با دکتر لطفی شهردار طالقان در ساختمان شهرداری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان نشست نمایندگان اداره محیط زیست ، انجمن ها و سمن ها با دکتر لطفی شهردار طالقان برگزار شد

در این نشست موضوعات حفاظت محیط زیست ، ساماندهی سگهای بدون صاحب در سطح شهرستان با همکاری دستگاهها و انجمن ها ، راهکارهای بازیافت زباله از مبدا ، قابلیت های گردشگری شهرستان و توجه به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغات محیطی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه شهردار طالقان ضمن تشریح توانایی های شهرداری در خصوص موضوعات مطرح شده از آمادگی شهرداری جهت همکاری با ادارات ذیربط ، انجمن ها و سمن ها در راستای حفاظت از محیط زیست شهرستان طالقان و استقبال از طرح های قابل اجرا خبر داد و از تعاملات فی مابین شهرداری و اداره محیط زیست قدردانی نمود.