قابل توجه شهروندان محترم محلات شهرک، گلینک و پردسر، با توجه به اقدام شرکت آب منطقه ای استان البرز در راستای ترسیم نقشه اصلاحی بستر رودخانه اصلی طالقان، بدینوسیله از خورده مالکان محترم املاک حاشیه رودخانه شاهرود (حد فاصل پل گلینک تا پل جزن) تقاضا داریم حداکثر تا تاریخ  ۹۷/۱۰/۲۰ شماه پلاک فرعی و اصلی […]

قابل توجه شهروندان محترم محلات شهرک، گلینک و پردسر، با توجه به اقدام شرکت آب منطقه ای استان البرز در راستای ترسیم نقشه اصلاحی بستر رودخانه اصلی طالقان، بدینوسیله از خورده مالکان محترم املاک حاشیه رودخانه شاهرود (حد فاصل پل گلینک تا پل جزن) تقاضا داریم حداکثر تا تاریخ  ۹۷/۱۰/۲۰ شماه پلاک فرعی و اصلی ملک یا املاک خود را با حضور در دفتر شورای اسلامی شهر طالقان و یا طی تماس با دفتر شورا ( آقای بهمن رضاقلیان) به شماره تماس ۴۴۷۲۳۹۰۰ اعلام نمایند.

ارائه شماره پلاک فرعی و اصلی، نام مالک یا خورده مالکان، نوع سند (دفترچه ای یا تک برگ) و شماره تماس مالکان ضروری است.