به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دراین راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر با تلاش شبانه روزی و نظارت بر کار پیمانکار، با خاکبرداری در حجم ۶۰ هزار متر مکعب قصد دارند با باز کردن مسیر این بلوار راه را برای میهمانان و گردشگران نوروزی باز کنند. در این عملیات حفاری و خاکبرداری ۴ دستگاه […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دراین راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر با تلاش شبانه روزی و نظارت بر کار پیمانکار، با خاکبرداری در حجم ۶۰ هزار متر مکعب قصد دارند با باز کردن مسیر این بلوار راه را برای میهمانان و گردشگران نوروزی باز کنند.

در این عملیات حفاری و خاکبرداری ۴ دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه گریدر همراه با ۱۰ دستگاه کامیون سنگین به طور شبانه روزی فعالیت دارند.