به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان: صبح امروز مهندس قاسمپور شهردار شهر طالقان در تماس تلفنی با شهردار بندر امام خمینی (ره) ضمن ابراز آمادگی جهت هرگونه کمک و همکاری در خصوص سیل اخیر از آخرین وضعیت بندر امام (ره) مطلع شدند و به عزم مردم طالقان و پرسنل شهرداری نسبت به هرگونه کمک به […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان: صبح امروز مهندس قاسمپور شهردار شهر طالقان در تماس تلفنی با شهردار بندر امام خمینی (ره) ضمن ابراز آمادگی جهت هرگونه کمک و همکاری در خصوص سیل اخیر از آخرین وضعیت بندر امام (ره) مطلع شدند و به عزم مردم طالقان و پرسنل شهرداری نسبت به هرگونه کمک به هموطنان ساکن آن منطقه اشاره کردند.