به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور در این جلسه برنامه هایی را جهت استقبال از بهار و مسافرین نوروزی و توسعه گردشگری ارائه داد و هر یک از اعضای حاضر به بیان مشکلات و طرح های خود برای توسعه صنعت گردشگری طالقان  پرداختند. در ادامه شهردار طالقان افزود: معقوله مهم صنعت گردشگری […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور در این جلسه برنامه هایی را جهت استقبال از بهار و مسافرین نوروزی و توسعه گردشگری ارائه داد و هر یک از اعضای حاضر به بیان مشکلات و طرح های خود برای توسعه صنعت گردشگری طالقان  پرداختند.

در ادامه شهردار طالقان افزود: معقوله مهم صنعت گردشگری پایدار برای توسعه اقتصاد شهرطالقان باید مورد توجه همه قرار گیرد ودر این زمینه برنامه هایی در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار دارد که باید با مشارکت همه شما عزیزان اجرایی گردد.

در این جلسه مقرر گردید کارگروه گردشگری شهر طالقان جهت ارائه خدمات مطلوبتر به گردشگران و مسافرین تشکیل شود.