جانمایی و استقرار کانکس امداد خودرو در ابتدای جاده طالقان - هشتگرد توسط شهرداری طالقان انجام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان استقرار کانکس امداد خودرو در ابتدای جاده طالقان – هشتگرد همراه با تجهیزات پیشرفته نقش مهمی در افزایش امنیت خاطر رانندگان داشته و ارائه خدمات در صورت بوجود آمدن نقص فنی خودروها، ضرورت تعمیرات و حمل خودرو به صورت ایمن در کوتاه ترین زمان و جلوگیری از حوادث ناگوار از محاسن دیگر حضور و استقرار امداد خودرو در محل می باشد.