به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسات موضوع طرح تفصیلی شهر با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، هیات امنای محلات شهر و معتمدین محله های شهرک، حسنجون و سید آباد و جزینان در سالن جلسات فرمانداری برگزار و در خصوص ” اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری” تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسات موضوع طرح تفصیلی شهر با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، هیات امنای محلات شهر و معتمدین محله های شهرک، حسنجون و سید آباد و جزینان در سالن جلسات فرمانداری برگزار و در خصوص ” اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری” تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .