جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست اداره ثبت اسناد و املاک طالقان  روابط عمومی شهرداری طالقان / در جلسه ای که با حضور اعضای شورای شهر و ریاست اداره ثبت در تاریخ 97/4/13 در ساختمان  شورای شهر برگزار شد مقرر گردید : اداره ثبت املاک و اسناد با عنایت به اهمیت و ضرورت مشارکت در تعیین […]

 جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست اداره ثبت اسناد و املاک طالقان 

روابط عمومی شهرداری طالقان / در جلسه ای که با حضور اعضای شورای شهر و ریاست اداره ثبت در تاریخ 97/4/13 در ساختمان  شورای شهر برگزار شد مقرر گردید : اداره ثبت املاک و اسناد با عنایت به اهمیت و ضرورت مشارکت در تعیین تاریخ ثبت املاک حاشیه رودخانه ها در شهر جهت پیگیری حقوق مالکیتی مردم و خرده مالکان طالقان و تجدید نظر در میزان غیر قانونی بستر رودخانه ها اقدام نماید . همچنین مقرر شد اداره ثبت اسناد و املاک مطابق درخواست شورا نسبت به اعلام تاریخ ثبت املاک ِ مورد در خواست اقدام نماید.