به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه ای با حضور مهندس قاسم پور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، آقای دهقانی مدیر عامل شرکت مشاور دیارگاه، کارشناسان شهرداری و مشاور طرح در دفتر شهردار برگزار شد. در این جلسه کاربریهای موجود اراضی واقع در محدوده طرح جامع و روند پیشرفت مطالعات طرح تفصیلی شهر مورد بحث […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه ای با حضور مهندس قاسم پور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، آقای دهقانی مدیر عامل شرکت مشاور دیارگاه، کارشناسان شهرداری و مشاور طرح در دفتر شهردار برگزار شد.

در این جلسه کاربریهای موجود اراضی واقع در محدوده طرح جامع و روند پیشرفت مطالعات طرح تفصیلی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.