جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان طالقان با حضور اعضا در اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با حضور امام جمعه ، فرماندار ، آقای شعیب فرامرزی ریاست شورا و اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مدیران ادارات شهرستان در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه اعضای حاضر گزارشی از عملکرد اداره ذیربط ارائه و نسبت به مصوبات جلسه قبل و اقدامات صورت گرفته به گفتگو نشستند.