به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور مهندس قاسمپور شهردار، جناب آقای میرحسینی عضو شورای اسلامی شهر و مسئولان شرکت برق استان البرز و طالقان جلسه ای به منظور رفع برخی از معظلات برق حوزه شهری برگزار شد و حاضرین در  جلسه نسبت به موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ نمودند: حل مشکل تیرهای  برق واقع […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور مهندس قاسمپور شهردار، جناب آقای میرحسینی عضو شورای اسلامی شهر و مسئولان شرکت برق استان البرز و طالقان جلسه ای به منظور رفع برخی از معظلات برق حوزه شهری برگزار شد و حاضرین در  جلسه نسبت به موارد ذیل تصمیماتی اتخاذ نمودند:

حل مشکل تیرهای  برق واقع در معابر که موجبات مزاحمت برای اهالی و تردد شهروندان را در پی دارد.

توسعه روشنایی بلوارها با اصلاح نواقص فنی تیرهای برق که در سالهای گذشته در این بلوارها نصب شده بودند.

رفع مشکلات روشنایی فاز شبها در شهر و محله های شهر با وجود تردد حیوانات خطر آفرین

در این جلسه مقرر شد با رفع محدودیتهای دوطرفه شهرداری و اداره برق مشکلات مطروحه در سطح شهر و محله های شهر طی توافقنامه ای  پی گیری و مطابق با اولویت بندی و نیاز سنجی هر منطقه مرتفع گردد.