به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای اسلامی شهر، آقای ابوالفضل قاضی میرسعید از اعضای شورا، آقای یگانه مظهر نماینده اداره آب و فاضلاب استان البرز و مهندس کریم خانی معاونت هماهنگی امور آب جلسه ای در ساختمان آب منطقه ای تهران در خصوص تصمیم […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با حضور دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای اسلامی شهر، آقای ابوالفضل قاضی میرسعید از اعضای شورا، آقای یگانه مظهر نماینده اداره آب و فاضلاب استان البرز و مهندس کریم خانی معاونت هماهنگی امور آب جلسه ای در ساختمان آب منطقه ای تهران در خصوص تصمیم گیری جهت رفع موانع اداری راه اندازی سایت  ۲۸هکتاری حاشیه دریاچه سد طالقان برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی در این راستا اتخاذ گردید.