به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند : جمع آوری سگهای بدون صاحب در محدوده شهر که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند از امروز چهارشنبه (مورخه ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۲) به مدت ۲۰ روز آغاز خواهد شد. لذا از تمامی شهروندان تقاضا میگردد از رها‌سازی سگ‌های خود در محدوده شهر […]

به اطلاع کلیه شهروندان محترم میرساند :

جمع آوری سگهای بدون صاحب در محدوده شهر که باعث ناامنی و بروز بیماری و آلودگی محیط زندگی شده‌اند از امروز چهارشنبه (مورخه ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۲) به مدت ۲۰ روز آغاز خواهد شد.

لذا از تمامی شهروندان تقاضا میگردد از رها‌سازی سگ‌های خود در محدوده شهر خودداری نمایند.

ضمنا باز پس گیری سگهای جمع آوری شده، پس از تحویل به مراکز نگهداری در کرج، امکان پذیر نیست