روابط عمومی شهرداری طالقان / در این جلسه مهندس علی قاسم پور شهردار طالقان ضمن قدردانی از تلاش همکاران طی 63 روز حضور خود در شهرداری گفت : به نظر من این حجم کار برای شروع خوب بوده و قطعا توان همکاران بیشتر از اینهاست و انتظار بنده هم بیشتر است . قاسم پور افزود […]

روابط عمومی شهرداری طالقان / در این جلسه مهندس علی قاسم پور شهردار طالقان ضمن قدردانی از تلاش همکاران طی 63 روز حضور خود در شهرداری گفت : به نظر من این حجم کار برای شروع خوب بوده و قطعا توان همکاران بیشتر از اینهاست و انتظار بنده هم بیشتر است .

قاسم پور افزود : در دو ماه گذشته سه ماه و نیم حقوق پرسنل پرداخت شد و سعی و تلاش ما اینست که تا هفته بعد حقوق دی ماه تسویه شده و تا ده روز اول اسفند ماههای باقیمانده و عیدی را پرداخت کنیم .

شهردار طالقان اضافه نمود: اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه ما باید به درون باشد و ملاک ما عمل به  قانون ، دقت ، صحت و صداقت است . وی در پایان سخنان خود مجددا تاکید نمود از عملکرد همکاران رضایت دارم و انتظار من بیشتر است .