به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، استاد غلامحسین امیر خانی از استادان بزرگ و بی بدیل هنر خوشنویسی ایران در خط نستعلیق مهمان ویژه  مهندس قاسمپور شهردار و دکتر نادر صادقیان عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر بوده و در نشستی صمیمی در دفتر شهردار طالقان باهم دیدار و گفتگو کردند.  

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، استاد غلامحسین امیر خانی از استادان بزرگ و بی بدیل هنر خوشنویسی ایران در خط نستعلیق مهمان ویژه  مهندس قاسمپور شهردار و دکتر نادر صادقیان عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر بوده و در نشستی صمیمی در دفتر شهردار طالقان باهم دیدار و گفتگو کردند.