در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به یمن آغاز هفته وحدت شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق امام جمعه، فرماندار و تعدادی از مدیران شهرستان با خانواده های گرانقدر شهدا و ایثار گران دیدار کردند و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به یمن آغاز هفته وحدت شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق امام جمعه، فرماندار و تعدادی از مدیران شهرستان با خانواده های گرانقدر شهدا و ایثار گران دیدار کردند و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.