به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم مقیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در دفتر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان طالقان هفته بسیج را به جناب سرگرد ادب زاده فرماندهی محترم و همکاران گرانقدرشان تبریک گفتند. در این دیدار اعضای حاضر در خصوص برخی از مشکلات رفاهی، […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار، سرکار خانم مقیمی ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در دفتر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان طالقان هفته بسیج را به جناب سرگرد ادب زاده فرماندهی محترم و همکاران گرانقدرشان تبریک گفتند.

در این دیدار اعضای حاضر در خصوص برخی از مشکلات رفاهی، عمرانی، خدمات عمومی شهروندان و اقدامات صورت گرفته گفتگو و تبادل نظر کردند.