به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس جهانی فرماندار طالقان به اتفاق مهندس قاسمپور شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه آتشنشانی شهرداری در روز آتشنشانی و ایمنی بازدید نمودند. در این دیدار فرماندار طالقان ضمن تبریک روز آتشنشانی به پرسنل پرتلاش و زحمتکش آتشنشانی از زحمات مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس جهانی فرماندار طالقان به اتفاق مهندس قاسمپور شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه آتشنشانی شهرداری در روز آتشنشانی و ایمنی بازدید نمودند.

در این دیدار فرماندار طالقان ضمن تبریک روز آتشنشانی به پرسنل پرتلاش و زحمتکش آتشنشانی از زحمات مهندس قاسمپور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از هماهنگی و انسجام موجود در آتشنشانی و همچنین حمایتهای همه جانبه از این مجموعه تشکر و قدر دانی نمود.