به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار در خصوص  توسعه تعاملات شهرداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به منظور ساماندهی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر و رفع موانع موجود در حوزه اصناف، حمایت  از سرمایه گذاران در شهرستان، رسیدگی به مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی، برگزاری جلسات مشترک هیات مدیره های […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار در خصوص  توسعه تعاملات شهرداری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به منظور ساماندهی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر و رفع موانع موجود در حوزه اصناف، حمایت  از سرمایه گذاران در شهرستان، رسیدگی به مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی، برگزاری جلسات مشترک هیات مدیره های نمایندگی ها به منظور بررسی فعالیتها و راههای ارتقا خدمات ارائه شده، خصوصا  در دوران سخت کرونایی بحث و تبادل نظر گردید.