عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی در محدوده چالان با تلاش نیروهای واحد زیباسازی شهرداری همه روزه در حال انجام است

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی در محدوده چالان با تلاش نیروهای واحد زیباسازی شهرداری همه روزه در حال انجام است