با پیشنهاد دکتر لطفی شهردار طالقان و طی حکمی از سوی جناب آقای محمد رضا غلامی مدیر کل دفتر مدیریت، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز ، مهندس سجاد سلیمانی از کارکنان شهرداری طالقان به سمت سرپرست دفتر امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری طالقان منصوب گردید. در مراسم معارفه مسئول بازرسی […]

با پیشنهاد دکتر لطفی شهردار طالقان و طی حکمی از سوی جناب آقای محمد رضا غلامی مدیر کل دفتر مدیریت، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز ، مهندس سجاد سلیمانی از کارکنان شهرداری طالقان به سمت سرپرست دفتر امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری طالقان منصوب گردید.

در مراسم معارفه مسئول بازرسی شهرداری از زحمات مهندس ایرج اسدیان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر و قدردانی به عمل آمد.