به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور با بیان اینکه رای مردم باعث تقویت مردم سالاری و زمینه ساز اقتدار و امنیت کشور خواهد شد از حضور پر شور مردم پای صندوقهای رای تشکر و قدر دانی نموده و از کلیه اهالی محترم شهرستان طالقان که تاکنون موفق به مشارکت در انتخابات نشدند درخواست […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسمپور با بیان اینکه رای مردم باعث تقویت مردم سالاری و زمینه ساز اقتدار و امنیت کشور خواهد شد از حضور پر شور مردم پای صندوقهای رای تشکر و قدر دانی نموده و از کلیه اهالی محترم شهرستان طالقان که تاکنون موفق به مشارکت در انتخابات نشدند درخواست نمود تا در زمان باقیمانده به شعب اخذ رای مراجعه نمایند.