به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان ، با توجه به بارش رحمت الهی عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر شهری توسط شهرداری طالقان  در حال انجام است. مهندس قاسم پور شهردار طالقان در این خصوص بیان کرد: بدنبال بارش برف و نزولات آسمانی در همه مناطق شهر طالقان و با تلاش نیروهای ستاد بحران […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان ، با توجه به بارش رحمت الهی عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر شهری توسط شهرداری طالقان  در حال انجام است.
مهندس قاسم پور شهردار طالقان در این خصوص بیان کرد: بدنبال بارش برف و نزولات آسمانی در همه مناطق شهر طالقان و با تلاش نیروهای ستاد بحران برف  روبی و نمک پاشی ، درمعابر و خیابان های اصلی شهر از ساعات اولیه بارش ها در حال انجام است.
مهندس قاسم پور با اشاره به اینکه همه خیابان ها و معابر اصلی شهر برغم بارش شدید برف باز است و نیروهای خدمات شهری و موتوری برای برف روبی و نمک پاشی معابر در حال آماده باش و انجام عملیات برف روبی  هستند.
از شهروندان خواست با نیروهای خدمات شهری و  نقلیه شهرداری نهایت همکاری را داشته باشند و  رانندگان با احتیاط بیشتری در خیابان ها تردد کنند