عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی در محدوده پردسر با تلاش نیروهای واحد زیبا سازی در حال انجام است .

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت اله طالقانی در محدوده پردسر با تلاش نیروهای واحد زیبا سازی در حال انجام است .