عملیات روکش آسفالت خیابان صاحب الزمان محله خسبان با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد

عملیات روکش آسفالت خیابان صاحب الزمان محله خسبان با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد