عملیات روکش آسفالت خیابان مهستان (منابع طبیعی) با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد

عملیات روکش آسفالت خیابان مهستان (منابع طبیعی) با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد