به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این اقدام پس از برگزاری جلسات مختلف توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای نامگذاری، معتمدین، مطلعین و هیات امنای مساجد محله ها جهت نامگذاری معابر و کوچه های بدون نام و ضرورت تغییر برخی از اسامی شهر و محله های شهر با اولویت بندی اسامی شهدای […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این اقدام پس از برگزاری جلسات مختلف توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای نامگذاری، معتمدین، مطلعین و هیات امنای مساجد محله ها جهت نامگذاری معابر و کوچه های بدون نام و ضرورت تغییر برخی از اسامی شهر و محله های شهر با اولویت بندی اسامی شهدای گرانقدر و استفاده از تمثال مقدس آنان در تابلوها به مرحله اجرا درآمد و علاوه بر بازسازی تابلوهای فرسوده، از اسامی جدید مرتبط با فرهنگ بومی و سنتی هر منطقه استفاده گردید.