نماز عید سعید فطر از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح در حیاط مسجد جامع شهر طالقان منعقد میباشد. پیرو هماهنگیهای بعمل آمده با دفتر امام جمعه محترم  از روزه داران و نمازگزاران عزیز خواهشمندیم نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند: ۱_  رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ( استفاده از دستکش و ماسک)  ۲_ رعایت  فاصله […]

 نماز عید سعید فطر از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح در حیاط مسجد جامع شهر طالقان منعقد میباشد.

پیرو هماهنگیهای بعمل آمده با دفتر امام جمعه محترم  از روزه داران و نمازگزاران عزیز خواهشمندیم نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱_  رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ( استفاده از دستکش و ماسک)  
۲_ رعایت  فاصله گذاری اجتماعی در صفوف نماز
۳_  به همراه داشتن مُهر ،جانماز  و زیر انداز شخصی
۴_  پرهیز از توزیع هرگونه خوراکی و آشامیدنی .