کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با همکاری شهرداری طالقان برگزار می‌کند. ✔️ ویژه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول بهترین خاطره اول مهر دوران تحصیلی خود را بنویسید ✔️ ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوماگر من شهردار بودم… ❇️ متون ارسالی ازسوی هیئت داوران بررسی و انتخاب و به ۱۵ اثر برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. دانش […]

کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با همکاری شهرداری طالقان برگزار می‌کند.

✔️ ویژه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول
بهترین خاطره اول مهر دوران تحصیلی خود را بنویسید

✔️ ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم
اگر من شهردار بودم…

❇️ متون ارسالی ازسوی هیئت داوران بررسی و انتخاب و به ۱۵ اثر برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.
دانش آموزان عزیز، آثار خود را به دفتر شورای اسلامی شهر، تحویل نمایند.
مهلت ارسال آثار از ۹۷/۷/۱ تا‌ پایان ۹۷/۷/۲۰