به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون، ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون های تمركز، فعاليت و زندگي انسان ها براي اينكه بتوانند پايداری خود را تضمين كنند چاره ای جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستم های طبيعي ندارند. در اين […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون، ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون های تمركز، فعاليت و زندگي انسان ها براي اينكه بتوانند پايداری خود را تضمين كنند چاره ای جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستم های طبيعي ندارند. در اين ميان فضاي سبز به عنوان جزء ضروري و لاينفک پيكره شهرها در متابوليسم آنها نقش اساسي دارند كه كمبود آنها مي تواند اختلالات جدي در حيات شهرها به وجود آورد.

از این رو واحد فضای سبز شهرداری  طالقان در نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر بر اساس معیارها و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی طالقان فعالیت می نماید

تولید سالانه بیش از 100 هزار نشاء فصلی در گلخانه شهرداری طالقان  که با این مقدار تولید درسال به خودکفایی کامل رسیده و با امکانات موجود حداکثر استفاده را در راستای توسعه فضای سبز شهری می نماید و گل هایی که  در  شهر کاشته می شوند در گلخانه  شهرداری تولید شده اند.  

با تغییر هر فصل واحد فضای سبز شهرداری اقدام به کاشت انواع گلهای زینتی متناسب با آن فصل، در سطح شهر می نماید ، تمام تلاش  این واحد این است که با استفاده ازشیوه ای نوین و علمی شهروندان محترم  شاهد حداکثر استمرار طراوت، زیبایی و سرسبزی در جای جای شهر طالقان باشند.