به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیشکسوتان فوتبال ضمن بیان مشکلات و کمبودها از حضور مهندس قاسم پور در صدر مدیریت هیئت فوتبال شهرستان استقبال نموده و امیدوارند قاسمپور برای فوتبال طالقان برنامه‌های مدون و قابل اجرا برای داشته باشند. در این مراسم اکثر پیشکسوتان و مربیان گفتند: حضور قاسم پور می‌تواند […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پیشکسوتان فوتبال ضمن بیان مشکلات و کمبودها از حضور مهندس قاسم پور در صدر مدیریت هیئت فوتبال شهرستان استقبال نموده و امیدوارند قاسمپور برای فوتبال طالقان برنامه‌های مدون و قابل اجرا برای داشته باشند.

در این مراسم اکثر پیشکسوتان و مربیان گفتند: حضور قاسم پور می‌تواند به فوتبال شهرستان برای رشد و تعالی کمک نماید.

قاسم پور گفت: در حوزه ورزش برای بنده مهمترین موضوع اخلاق و نظم است و خود از این آموزه اخلاقی در مسائل کاری و ورزشی استفاده می کنم و می خواهم این موضوع در فوتبال شهرستان حاکم شود تا با نظم و انضباط به خواسته های فوتبال طالقان برسیم. اهالی فوتبال طالقان خواستار توجه ویژه‌ای بیک وردی ریاست هیئت فوتبال استان البرز نسبت به فوتبال طالقان شدند.

پیشکسوتان فوتبال طالقان ضمن بر شمردن پیشینه ورزشی شهرستان طالقان خصوصا فوتبال را به اطلاع بیک وردی رسانده واز آقای بیک وردی خواستند تا نسبت به فوتبال طالقان کمک و توجه ویژه داشته باشند.

همچنین رئیس هیئت فوتبال استان البرز گفت توجه به شهرستان های استان البرز برنامه‌های اصلی من است و در این مدت بیشتر به شهرستانهای استان پرداخته‌ و نگاه ویژه به شهرستان‌ها داشته ام.

بیک وردی اظهار داشت: طالقان را به دلیل نداشتن رئیس هیئت بعد از درگذشت مرحوم عقبایی، مطالبات کمتری داشته و توجه کمتری شده که قطعا ما جبران خواهیم کرد . در پایان قاسم پور رئیس هیئت فوتبال شهرستان طالقان گفت:  تمام تلاشم را به کار می بندم تا فوتبال شهرستان طالقان را احیا و در جایگاه خود قرار دهم و جایگاه فوتبال شهرستان طالقان باید در استان البرز جایگاه مناسبی باشد امیدوارم با کمک دوستان و پیشکسوتان فوتبال شهرستان ما به این امر مهم دست پیدا کنیم .

در پایان بیک وردی حکم قاسم پور به عنوان رئیس هیئت فوتبال شهرستان طالقان را به ایشان اهدا و آرزوی توفیق نمودند.