یکی از آرزوهای مردم طالقان با وجود آب و هوای کوهستانی و سرد منطقه استفاده از نعمت گاز می باشد . گازکشی در این آب و هوای سخت و خشن با وجود هزینه های سرسام آور گازوئیل و نفت خواسته و نیاز اصلی هر شهروند طالقانی طی سالیان دراز بوده است .  سرانجام با پی […]

یکی از آرزوهای مردم طالقان با وجود آب و هوای کوهستانی و سرد منطقه استفاده از نعمت گاز می باشد .

گازکشی در این آب و هوای سخت و خشن با وجود هزینه های سرسام آور گازوئیل و نفت خواسته و نیاز اصلی هر شهروند طالقانی طی سالیان دراز بوده است .  سرانجام با پی گیریهای شهردار طالقان و سایر مسئولین شهرستان و همکاری اهالی محترم ، لوله های گاز وارد شهر شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان /  حفاری در خیابانها و کوچه های شهر با وجود موانعی همچون بارندگیهای مداوم ، سرمای شدید ، لوله های آب و کابلهای زیر زمینی بصورت مستمر در حال انجام است .

مهندس محمد پور از ناظران پروژه گاز کشی در طالقان با اعلان این خبر گفت : بزودی مشعل گاز درطالقان روشن خواهد شد ، وی از همکاری صمیمانه شهرداری طالقان در همه زمینه ها جهت تسهیل و تسریع لوله کشی در شهرستان قدر دانی نمود.