طی مراسمی با حضور شهردار، معاون شهردار و سایر مدیران دوایر اجرایی شهرداری، سرپرست امور مالی و امور اداری و کارگزینی شهرداری معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان، در این جلسه با اعطای حکمی از سوی دکتر لطفی شهردار طالقان، سرکار خانم سمانه سلیمیان به عنوان سرپرست امور اداری و کارگزینی و سرکار خانم ژیدا سلیمیان به سمت سرپرست امور مالی شهرداری منصوب شدند و ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان از زحمات آقای فرهاد رحمتی و آقای سید مسعود افتخاری در زمان تصدی واحدهای اداری و مالی تشکر و قدر دانی به عمل آمد.