بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیرا ناصرا معین شهروندان طالقانی هر چه سریعتر باید از نعمت گاز برخوردار شوند ، اما این برخورداری در چه شرایطی باید انجام شود . در جلسه ای که در تاریخ 96/6/16 با حضور اعضاء شورا در محل شورا برگزار شد خدمت دوستان شرکت گاز عرض کردیم  اگر شما […]

بسم الله الرحمن الرحیم و هو خیرا ناصرا معین

شهروندان طالقانی هر چه سریعتر باید از نعمت گاز برخوردار شوند ، اما این برخورداری در چه شرایطی باید انجام شود . در جلسه ای که در تاریخ 96/6/16 با حضور اعضاء شورا در محل شورا برگزار شد خدمت دوستان شرکت گاز عرض کردیم  اگر شما قبلا توافقات کتبی با شهرداری داشتید که چگونه  گازرسانی را به مردم انجام دهید برای ما بیاورید تا ببینیم چه توافقاتی انجام شده و شهرداری  چه تعهداتی بر عهده دارد ، اما متاسفانه تا کنون این توافقات برای ما روشن نشد . در جلسه دیگری که اخیرا با شرکت گاز داشتیم و جناب فرماندار هم در آن جلسه تاکید داشتند کارها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش برود که متاسفانه تا حالا این اتفاق نیفتاده . 

در جلسه ای در تاریخ96/7/15  که در محل فرمانداری با حضور آقای ابراهیمی ناظر شرکت گاز و اقای ازاد بخت مسئول دستگاه نظارت گاز رسانی و اقای رجبی مسئول اداره گاز طالقان برگزار شد ، جناب فرماندار با آقای سپهری مدیر مهندسی گاز استان صحبت کردند و این موضوع و درخواست شهرداری را به ایشان منتقل کردند .

ما معتقدیم با اجرای پروژه گازرسانی در شهر طالقان 60تا 70 درصد از زیر ساختهای اساسی شهر که معابر و کوچه ها است تخریب شده و این تخریب از 20درصد تا 80درصد بوده و بازسازی آنها نیاز به بودجه زیادی دارد و چون ما توافقنامه ضمنی با شرکت گاز داشتیم آنها هیچ ریالی به شهرداری پرداخت نکرده اند . بابت بازسازی ترانشه ها، ضوابط و مقررات در همه شهر ها اینست ، دستگاه خدمات رسان حفار یا پیمانکار مرتبط با دستگاه حفار باید از شهرداری محل ، مجوز حفاری بگیرد و برای بازسازی ان هم قانونگذار پیش بینی کرده و پیمانکار شرکت گاز وظیفه دارد وقتی ترانشه برداری میکند و لوله گذاری میکند و تست گاز انجام میدهد باید این ترانشه را با مصالح معمولی خارج شده از مکان موقتا پر کند و شهرداری موظفست بعدا این ترانشه ها را بازسازی کند بخاطر همین است که قانون گذار و دستگاههای فنی فهرست بهای بازسازی و ترمیم ترانشه های حفاری را تدوین کردند و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمودند که از جمله این فهرست بهای مدون از سال 96 موجود است که ما میتوانیم ارائه دهیم به متولیان مربوطه . 

پیمانکار شرکت گاز حفاری کرده ، ترانشه ایجاد شده را با همان مصالح نامرغوب به طرز نادرست وارد ترانشه نموده و ترانشه ها بر اثر بارندگی نشست کرده و مشکلات فراوانی  را ایجاد نمود و عملا معابر ما کارایی خود را از دست داده و اگر بارندگی شروع شود مشکلات چند برابر می شوند ، ما وظیفه داریم اینها را بازسازی کنیم چون مردم این نقص و کمبود در خدمات رسانی را از چشم ما می بینند  و از آنجا که ما بودجه مالی نداریم و وهیچ هزینه ای از شرکت گاز بابت بازسازی ترانشه ها دریافت نکرده ایم توان بازسازی انها را به نحو استاندارد و مناسب نداریم . نظر ما اینست اگر توافقی قبل از ما بوده آنرا بیاورند و اگر بازه ی زمانی نداشته و مدت دار نبود ما به آن توافقات پایبند هستیم و اگر بصورت کتبی چیزی نبوده من بعنوان سرپرست شهرداری و به نمایندگی از مردم شهر طالقان معترض هستم . مردم مرتبا به ما مراجعه می کنند و معترضند که چرا زیر ساختهای شهری خراب است و چرا بازسازی نمیکنید و اگر مکتوبی موجود نباشد بنده دیگر اجازه نخواهم داد معابر با روال قبلی تخریب شود ، و قرار است این دوستان بیایند با یک الگوریتم و با یک پروسه ای قابل قبول ، تفاهم نامه ای تنظیم کنیم . بابت باقیمانده کاردر حال حاضر محله های جدید به حریم شهر اضافه شدند و تعدادی گاز رسانی شبکه انجام شده و تعدادی انجام نشده و اگر قرار است دوباره با شرکت گاز همکاری کنیم باید در قالب توافقنامه ای انجام شود ودر واقع هزینه ها و خسارتهای وارد شده به زیرساختهای شهر توسط این شرکت پرداخت شود به استناد ضوابط و مقررات که مرجع آن هم فهرست بهای سال 96 برای حفاری و بازسازی نوارهای حفاری است و اگر این اتفاق نیفتد ما اجازه نمیدهیم دستگاههای خدماتی حفاری را به هر شکل و تا هر زمان که دلشان میخواهد انجام دهند و تبعات ناشی از این ممانعت متوجه دستگاه حفاری و نهایتا شهروندان خواهند بود وما نمیخواهیم این اتفاق بد رخ دهد لذا دو نامه در تاریخ 96/6/16 تنظیم کردیم یکی به دستگاه خدماتی و دیگری به مهندس تقی نژاد مدیر عامل شرکت گاز استان و آنها را در جریان گذاشتیم و منبعد بدون اخذ مجوز اجازه کار نخواهیم داد وتاکنون متاسفانه هیچ جوابی به ما داده نشده . ودر پایان از همه دستگاههای خدمات رسان که به نوعی در شهر با حفاری سروکاردارند  مانند اداره آب ، برق ، مخابرات و گاز خواهشمندم با طی فرایندهای قانونی و کسب مجوز از شهرداری اقدام به حفاری کنند تا هیچ خسارتی نه متوجه پیمانکاران طرف قرارداد ونه متوجه زیرساختهایی شهری شود که در نهایت آسیب آن به مردم وارد می شود