جلسه هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر طالقان در تاریخ ۷ / ۷ / ۱۴۰۱ برگزار گردید

جلسه هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر طالقان در تاریخ ۷ / ۷ / ۱۴۰۱ برگزار گردید

مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد:
۱– مصوب شد حق انتفاع کتابخانه محله خسبان با راه اندازی پیشخوان کتابخانه و تامین کلیه تجهیزات و بکارگیری نیروی انسانی از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز به صورت بلند مدت به ان نهاد واگذار گردد
۲ – قرائت نامه ریاست محترم ابفا شهرستان طالقان در خصوص رفع شکستگی لوله اب خیابان ازادگان در منطقه کلاندشت پیرو مکاتبه و پیگیری شورا
۳ – قرائت نامه استانداری محترم البرز در خصوص هزینه کرد عوارض کسر پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی و ابلاغ به شهردار محترم جهت رعایت موضوع