این مهم با تلاش شبانه روزی فرماندار محترم ، اعضای محترم شورای تامین، اعضای محترم شورای اسلامی شهر، شبکه بهداشت و درمان، نیروهای محترم نظامی، انتظامی، امنیتی و سربازان خط مقدم شهرداری طالقان در مبارزه با کرونا ویروس با عملیات های گسترده گندزدایی و ضد عفونی بازار، معابر و خیابانها بدست آمده است.   خواهشمندیم […]

این مهم با تلاش شبانه روزی فرماندار محترم ، اعضای محترم شورای تامین، اعضای محترم شورای اسلامی شهر، شبکه بهداشت و درمان، نیروهای محترم نظامی، انتظامی، امنیتی و سربازان خط مقدم شهرداری طالقان در مبارزه با کرونا ویروس با عملیات های گسترده گندزدایی و ضد عفونی بازار، معابر و خیابانها بدست آمده است.  

خواهشمندیم با عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تجمعات و توصیه های بهداشتی، جان شهروندان طالقانی و خود را به خطر نیندازید و زحمات شبانه روزی آنان را ازبین نبرید

از مسافرت غیر ضروری جدا بپرهیزید!!

امید است با یاری ایزد منان و همکاری شما خوبان این ویروس مهلک را هر چه زودتر شکست دهیم و باردیگر در خدمت شما عزیزان و میهمانان گرامی باشیم.