نصب بنر در سطح شهر به مناسبت هفته بسیج

نصب بنر در سطح شهر به مناسبت هفته بسیج