به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، به پاس بزرگداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای شهدا، از انتهای بلوار امام خمینی (ره) در محدوده سه راه تهران تا ابتدای میدان دکتر حشمت طالقانی به نام شهید والا مقام نصرالله محبی نامگذاری گردید. تابلوی بلوار شهید محبی پس از طی مراحل نام گذاری و مصوبه شورای نامگذاری […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، به پاس بزرگداشت یاد و خاطره و مجاهدتهای شهدا، از انتهای بلوار امام خمینی (ره) در محدوده سه راه تهران تا ابتدای میدان دکتر حشمت طالقانی به نام شهید والا مقام نصرالله محبی نامگذاری گردید.

تابلوی بلوار شهید محبی پس از طی مراحل نام گذاری و مصوبه شورای نامگذاری در هفته دفاع مقدس توسط نیروهای واحد روابط عمومی و تاسیسات نصب گردید.