بزودی تندیس طبیب مجاهد دکتر حشمت طالقانی، از سران نهضت جنگل در میدانی به همین نام در محله گلینک با سفارش و تلاش شهرداری طالقان نصب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان پس از احداث میدان ورودی محله گلینک و نامگذاری این میدان به نام ” دکتر حشمت طالقانی طی سالهای اخیر، با پی گیریهای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تندیس طبیب مجاهد دکتر حشمت طالقانی ملقب به حشمت الاطباء و سردار حشمت از سران نهضت جنگل در آستانه یکصدو چهارمین سالروز شهادت وی در مرکز این میدان نصب خواهد شد.

 

در همین راستا شهردار طالقان به اتفاق فرماندار از محل نصب تندیس و روند اجرایی آن بازدید به عمل آوردند.