نصب پرچم و ریسه کشی میادین و پل ورودی شهر و ساختمان شهرداری و شورای اسلامی شهر، چراغانی میادین و نصب بنر های دهه فجر در سطح شهر