نور افشانی، آذین بندی، ریسه کشی و نصب بنر در سطح شهر در آستانه میلاد فرخنده امام زمان (عج) و هفته سربازان گمنام امام زمان انجام شد

نور افشانی، آذین بندی، ریسه کشی و نصب بنر در سطح شهر در آستانه میلاد فرخنده امام زمان (عج) و هفته سربازان گمنام امام زمان انجام شد