روابط عمومی شهرداری طالقان / هشتمین جلسه طرح تفصیلی در خصوص کاربری ها و تعیین محدوده و حد نصاب تفکیک ، با حضور مهندس علی قاسم پور شهردار ، اعضای شورای شهر و مشاور این طرح در ساختمان شهرداری طالقان برگزار شد. شهردار طالقان بابیان اینکه طرح تفصیلی کار مشترک شورا و شهرداری است گفت […]

روابط عمومی شهرداری طالقان / هشتمین جلسه طرح تفصیلی در خصوص کاربری ها و تعیین محدوده و حد نصاب تفکیک ، با حضور مهندس علی قاسم پور شهردار ، اعضای شورای شهر و مشاور این طرح در ساختمان شهرداری طالقان برگزار شد. شهردار طالقان بابیان اینکه طرح تفصیلی کار مشترک شورا و شهرداری است گفت : با توجه به اینکه جلسه ما ، جلسه همکاری و همدلی می باشد اما سعی ما بر این است هیچ نظری را مغفول نگذاریم و با محوریت قانون بحثها انجام شود . در ادامه  اعضای حاضر در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص گردشگری تجاری و محور مجهز ، تراکم ها و بافت ها پرداختند .