1- با جدی گرفتن اخطارهای سازمان هواشناسی و در صورت بارندگی از منزل خارج نشویم. 2- از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه ها ، مسیل های فصلی ، دره های سیل گیر، مسیرهای رانش کوه و ریزش سنگ جداً خودداری نماییم . 3- نظارت بیشتری بر کودکان خود داشته باشیم 4- طبیعت زیبای طالقان […]

1- با جدی گرفتن اخطارهای سازمان هواشناسی و در صورت بارندگی از منزل خارج نشویم.

2- از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه ها ، مسیل های فصلی ، دره های سیل گیر، مسیرهای رانش کوه و ریزش سنگ جداً خودداری نماییم .

3- نظارت بیشتری بر کودکان خود داشته باشیم

4- طبیعت زیبای طالقان را با ریختن زباله آلوده نکنیم.

5- حتما کیسه زباله بهمراه داشته باشیم و یا زباله های خود را داخل کیسه های زباله ای که شهرداری و محیط زیست توزیع می کند بریزیم و آنرا به داخل سطلهای زباله بیندازیم .

6- از شکستن شاخه های درختان و آسیب رساندن به طبیعت بپرهیزیم و روی سبزه ها آتش روشن نکنیم.